Een nieuw rentevoorstel van uw bank ontvangen?
Grote kans dat het voordeliger kan, bel gerust voor een afspraak.

Een nieuw rentevoorstel van uw bank ontvangen?
Grote kans dat het voordeliger kan,
bel gerust voor een afspraak.

Een nieuw rentevoorstel van uw bank ontvangen?
Grote kans dat het voordeliger kan, bel gerust voor een afspraak.

1. Kennismaking

Dit doen we bij u thuis en de kosten voor dit gesprek nemen wij voor onze rekening. In het kennismakingsgesprek gaan we in op de aanleiding voor het gesprek. Wij lichten de werkwijze van ons kantoor toe. U ontvangt een dienstenwijzer met de belangrijkste gegevens van ons kantoor en een dienstverleningsdocument waarin wordt aangegeven wat onze dienstverlening inhoudt en op welke wijze wij voor onze dienstverlening worden beloond.

1. Kennismaking

Dit doen we bij u thuis en de kosten voor dit gesprek nemen wij voor onze rekening. In het kennismakingsgesprek gaan we in op de aanleiding voor het gesprek. Wij lichten de werkwijze van ons kantoor toe. U ontvangt een dienstenwijzer met de belangrijkste gegevens van ons kantoor en een dienstverleningsdocument waarin wordt aangegeven wat onze dienstverlening inhoudt en op welke wijze wij voor onze dienstverlening worden beloond.

Kennismaking

Dit doen we bij u thuis en de kosten voor dit gesprek nemen wij voor onze rekening. In het kennismakingsgesprek gaan we in op de aanleiding voor het gesprek. Wij lichten de werkwijze van ons kantoor toe. U ontvangt een dienstenwijzer met de belangrijkste gegevens van ons kantoor en een dienstverleningsdocument waarin wordt aangegeven wat onze dienstverlening inhoudt en op welke wijze wij voor onze dienstverlening worden beloond.

2. Inventarisatie

U heeft een bepaalde wens. Het is onze taak om u te laten zien of en zo ja via welke financiële producten uw wens kan worden gerealiseerd. Om tot een verantwoord advies te komen moeten wij veel van u weten. In een of meerdere gesprekken verzamelen wij deze noodzakelijke gegevens.

2. Inventarisatie

U heeft een bepaalde wens. Het is onze taak om u te laten zien of en zo ja via welke financiële producten uw wens kan worden gerealiseerd. Om tot een verantwoord advies te komen moeten wij veel van u weten. In een of meerdere gesprekken verzamelen wij deze noodzakelijke gegevens.

Inventarisatie

U heeft een bepaalde wens. Het is onze taak om u te laten zien of en zo ja via welke financiële producten uw wens kan worden gerealiseerd. Om tot een verantwoord advies te komen moeten wij veel van u weten. In een of meerdere gesprekken verzamelen wij deze noodzakelijke gegevens.

3. Analyse

Tijdens de gesprekken die wij hiervoor met u hebben gevoerd hebben wij veel informatie verzameld. Aan de hand van deze informatie gaan wij in deze fase van ons advies de criteria bepalen waaraan de financiële producten moeten voldoen willen deze passen bij uw situatie en de door u geformuleerde doelstellingen.

3. Analyse

Tijdens de gesprekken die wij hiervoor met u hebben gevoerd hebben wij veel informatie verzameld. Aan de hand van deze informatie gaan wij in deze fase van ons advies de criteria bepalen waaraan de financiële producten moeten voldoen willen deze passen bij uw situatie en de door u geformuleerde doelstellingen.

Analyse

Tijdens de gesprekken die wij hiervoor met u hebben gevoerd hebben wij veel informatie verzameld. Aan de hand van deze informatie gaan wij in deze fase van ons advies de criteria bepalen waaraan de financiële producten moeten voldoen willen deze passen bij uw situatie en de door u geformuleerde doelstellingen.

4. Advies

Op basis van onze gesprekken, de inventarisatie en de analyse zijn wij in staat u een advies te geven Dit advies moet zodanig zijn dat deze aansluit bij uw wensen en situatie. Wij geven aan in welke mate opvolging van dit advies er toe zal leiden dat u de door u geformuleerde doelstelling kunt realiseren.

4. Advies

Op basis van onze gesprekken, de inventarisatie en de analyse zijn wij in staat u een advies te geven Dit advies moet zodanig zijn dat deze aansluit bij uw wensen en situatie. Wij geven aan in welke mate opvolging van dit advies er toe zal leiden dat u de door u geformuleerde doelstelling kunt realiseren.

Advies

Op basis van onze gesprekken, de inventarisatie en de analyse zijn wij in staat u een advies te geven Dit advies moet zodanig zijn dat deze aansluit bij uw wensen en situatie. Wij geven aan in welke mate opvolging van dit advies er toe zal leiden dat u de door u geformuleerde doelstelling kunt realiseren.

5. Bemiddelen

We vergelijken aanbieders, rente en producten. Daarnaast begeleiden we u bij de administratieve procedure welke dient te leiden tot het aangaan van het gekozen product.

5. Bemiddelen

We vergelijken aanbieders, rente en producten. Daarnaast begeleiden we u bij de administratieve procedure welke dient te leiden tot het aangaan van het gekozen product.

Bemiddelen

We vergelijken aanbieders, rente en producten. Daarnaast begeleiden we u bij de administratieve procedure welke dient te leiden tot het aangaan van het gekozen product.

6. Nazorg

Nadat u het door ons geadviseerde financiële product heeft aangeschaft blijven wij contact met u onderhouden en kunt u bij ons altijd terecht voor vragen of advies.

6. Nazorg

Nadat u het door ons geadviseerde financiële product heeft aangeschaft blijven wij contact met u onderhouden en kunt u bij ons altijd terecht voor vragen of advies.

Nazorg

Nadat u het door ons geadviseerde financiële product heeft aangeschaft blijven wij contact met u onderhouden en kunt u bij ons altijd terecht voor vragen of advies.